Zorginstellingen Rentex Floron

Rentex Floron ontzorgt uw zorgcentrum

In verzorgings- en verpleeghuizen staat de bewoner centraal, zij hebben recht op maximale privacy, geborgenheid en huiselijkheid. Bewoners verwachten dat de thuissituatie zo goed mogelijk wordt nagebootst. Rentex Floron ondersteunt u daarbij, uw bewoner is namelijk onze klant. Wij dragen hieraan bij in de vorm van textielverhuur, die wij afstemmen op uw wensen en door onze behandeling van persoonsgebonden wasgoed. Het persoonsgebonden wasgoed van uw bewoners is bij ons in veilige handen, wij behandelen dit met zorg en precisie. Wij ontzorgen uw zorginstelling door mee te denken, te adviseren en door onze aflevering en facturatie op bewonersniveau met de dienstverlening PWAS OP MAAT.

bottom

Persoonsgebonden wasgoed

Persoonsgebonden wasgoed is bij Rentex Floron in goede handen. Onze medewerkers weten namelijk welke waarde uw bewoner hecht aan zijn of haar eigendommen zoals een zakdoek, kleding of een blouse. Al het persoonsgebonden wasgoed van zorginstellingen wordt bij ons professioneel behandeld, gesorteerd en op naam in een pakket per bewoner weer bij u bezorgd. Onze logistiek stemmen wij hierbij af op de interne logistiek en werkwijze van uw zorgcentrum. De dagelijkse praktijk en de persoonlijke wensen van uw zorgcentrum staan hierbij centraal.

Persoonsgebonden wasgoed voor mensen met een beperking

De geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie en de zorg voor mensen met een beperking is continu aan verandering onderhevig. Deze organisaties hebben te maken met decentralisaties, het spreiden van locaties, bewoners met eigen regie en zorg in de wijk. Dat stelt hoge eisen aan de logistiek, het voorraadbeheer en heldere communicatie naar uw bewoners. Rentex Floron is ook hierin uw partner! Wij zorgen voor optimaal voorraadbeheer, aflevering van persoonsgebonden wasgoed op bewonersniveau en ontzorgen uw zorginstelling door rechtstreekse facturatie aan uw bewoner. Want zorgen doe je samen!