Empatec en Rentex Floron werken samen voor meer banen.