MVO Rentex Floron

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij willen een steentje bijdragen aan een betere wereld, nu en in de toekomst. Als vierde generatie familiebedrijf streven wij naar continuïteit en hebben wij de vanzelfsprekende intentie om ons bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Onze dienstverlening aan onze klanten is gebaseerd op een duurzame relatie en belangrijker dan winst op korte termijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is al jaren een onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Ons MVO-beleid met de onderdelen Mens, Milieu en Meerwaarde staan per onderwerp uitvoerig beschreven op onze website.

 

bottom